Stanové mestečko IFFTT opäť k dispozícii!
(v prevádzke od 23. - 27. 6. 2017)

Prosíme návštevníkov, ktorí majú záujem o prenocovanie v stanovom mestečku, aby navštívili Infocentrum  IFF v Kursalone v Trenčianskych Tepliciach (od 23. 6. 2016), kde im bude za paušálny poplatok 5,00 € vydaný označený vstupný náramok. Ten oprávňuje na vstup do stanového mestečka a telocvične. Pri Infocentre v Kursalone bude taktiež k dispozícii úschovňa batožiny.  

Stanovanie a telocvičňa v Základnej škole Andreja Bagara,
SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
V prevádzke od 23. 6. (12,00 hod.) do 27. 6. (11,00 hod.) 2017

Paušálny jednorazový poplatok: 5,00 € (k úhrade v Infocentre IFF  Trenčianske Teplice)
Upozorňujeme, že k dispozícii budú dve telocvične, ich kapacita je však obmedzená a nie sme schopní vyhovieť požiadavke o stanové mestečko úplne všetkým záujemcom.

Prosíme, venujte pozornosť nasledujúcim informáciám:

Ďakujeme

Pravidlá ubytovania