Parkovanie v Tepliciach

SMS parkovanie

Parkovné je možné zaplatiť na mieste alebo zaslaním SMS správy v tvare TE (medzera) EČV parkujúceho vozidla na telefónne číslo 2200 (spätná SMS potvrdí zaplatenie parkovného na jednu hodinu). (Cena za hodinu parkovania prostredníctvom SMS je 0,70 €) Ak do 20 sekúnd nedostanete potvrdzujúcu správu (SMS parkovací lístok), parkovné nebolo uhradené. 10 minút pred vypršaním doby parkovania Vám zašleme SMS správu, ktorá Vás upozorní na túto skutočnosť. Odoslaním pôvodnej SMS parkovanie predĺžite o ďalšiu hodinu.

PARKOVACÍ ÚSEK ul.GEN. M.R.ŠTEFÁNIKA

CENA:

1,00 EUR / 2 HOD.
4,00 EURA / 24 HOD.
10,00 EUR / vikendové parkovanie
piatok, sobota, nedeľa /

PARKOVACÍ ÚSEK HVIEZDOSLAVOVA ULICA

CENA:

1,00 EUR / 2 HOD.
4,00 EURA / 24 HOD.
10,00 EUR / vikendové parkovanie
piatok, sobota, nedeľa /

PARKOVACÍ ÚSEK HVIEZDOSLAVOVA ULICA

CENA:

1,00 EUR / 2 HOD.
4,00 EURA / 24 HOD.
10,00 EUR / vikendové parkovanie
piatok, sobota, nedeľa /

PARKOVACÍ ÚSEK HVIEZDOSLAVOVA ULICA

CENA:

1,00 EUR / 2 HOD.
4,00 EURA / 24 HOD.
10,00 EUR / vikendové parkovanie
piatok, sobota, nedeľa /

PARKOVACÍ ÚSEK HURBANOVA ULICA

CENA:

1,00 EUR / 2 HOD.
4,00 EURA / 24 HOD.
10,00 EUR / vikendové parkovanie
piatok, sobota, nedeľa /

PARKOVACÍ ÚSEK ŠTÚROVA ULICA

CENA:
1,00 EUR / 2 HOD.
4,00 EURA / 24 HOD.
10,00 EUR / vikendové parkovanie
piatok, sobota, nedeľa /
a PRE DRŽITEĽOV
PARKOVACEJ KARTY UBYTOVANÉHO /PKU/

Parkovisko Vila Tereza

CENA:

0,90 € / 1 hod.

9,00 € / 24 hod.

Parkovisko Tennis Camp TCTT

CENA:

1,00 € / 1 hod.

7,00 € / 24 hod.

PARKOVACÍ ÚSEK JESENSKÉHO ULICA

LEN PRE DRŽITEĽOV
PARKOVACEJ KARTY UBYTOVANÉHO /PKU/